Tags

  Framdriftsplaner

  Dilbert Prosjektet

  08.06.2011 Prosjektstart – fase 2
  August 2011 Prosjektorganisasjon på plass. Prosjektplan vedtatt.
  1. nov. 2011 Klargjøring sentraladministrasjonen.
  22.nov.2011 Prosjektsamling
  1. feb. 2012 Start testperiode på pilotskolene og sen. adm.
  1. mai 2012 Akseptansetest
  1. sept 2012 Utrulling øvrige skoler og RKT.
  1.nov 2012 – 31.12.2012 Overleveringsperiode. I denne perioden skal prosjektet sikre videre kontinuitet etter at prosjektet avsluttes. Dette er en meget viktig del av prosjektet da vi her arbeider med å få avviksrapportering og behandling og bruk av e-håndbøker som en naturlig del av det å arbeide i RFK.
  31.12.2012 Prosjektslutt


  Innsalg og kommunikasjon - Arbeidsgruppe

  xxx

  Avvik - Arbeidsgruppe

  xxx

  Handbøker - Arbeidsgruppe

  xxx

  Opplæring - Arbeidsgruppe

  xxx


  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…