Tags

  Elev unngikk såvidt fallende tre

  SIKKERHET OG KVALITET

  I forbindelse med hogst på Øksnevad vgs ble elev nær kvestet av et fallende tre.

  Nesten-ulykken skjedde på Øksnevad vgs i forbindelse med at en elevgruppe arbeidet med felling av trær. Da treet nærmet seg vippepunktet ble det ropt ut at alle måtte passe seg. En annen elev som arbeidet i samme området brukte hørselvern i tråd med skolens prosedyrer og hørte derfor ikke varsko ropene. Treet kom over vippepunktet og deiset i bakken kun to meter fra eleven. Til alt hell gikk det godt.

  Rektor Rune Haaland på Øksnevad vgs sier at ansvarlig lærer har diskutert hendelsen med elevene. Slike hendelser blir også tatt opp med ansatte på skolen for å få en god læringsprosess. - Det er viktig at vi lærer av slike hendelser slik at dette ikke skjer igjen. Hendelsen er registrert i Qm+, som er det verktøyet vi skal bruke i RFK for å sikre systematisk oppfølging av små og store hendelser, forteller Haaland.

  - Vi har en åpen kultur på skolen og oppfordrer alle til å melde i fra både om uønskede hendelser og uønskede tilstander. Et eksempel på en uønsket tilstand her på skolen var uforsvarlig stabling av høyballer, sier Rune. - Risikoen for ras var større enn vi kunne akseptere, så vi grep inn og fjernet faren før det fikk skje en ulykke.

  Kontormedarbeider Siri Lea Aniksdal, superbruker for Qm+, er den som arbeider daglig med Qm+. Hennes oppgave er å hjelpe ledere, lærere og andre med Qm+ når de står fast i noe. Hun har også fått oppgaven med å følge opp skolens registrerte meldinger og være en pådriver overfor ledere med behandlingsansvar i systemet.

  - Qm+ er et nyttig redskap og gir oss den systematikken som må ligge i bunn for få til kontinuerlig forbedring. Med et samtidig fokus på god sikkerhets- og kvalitetskultur er vi i stadig utvikling mot et trygt og godt læringsmiljø, sier Rune Haaland.

  SIV HEIDI EIKEMO STAVIK
  BJØRN GRØNNING

  Siri Lea Aniksdal og Rune Haaland følger opp meldinger som registreres i Qm+

  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…