Tags

  Referat Prosjektgruppen

  Kommentarer

  Anne Elise Winterhus
  Sep 20, 2011

  Kommentar til referat 06092011: Arbeidsgruppe handbøker: Person nummer to frå Opplæringsavdelingen er ikkje på plass enno (Prosess på gang.)

  Anne Elise

  Anne Elise Winterhus
  Sep 26, 2011

  Som meldt tidlegar skal handboksgruppa ha møte 3. oktober. Opplæringsgruppa like så. Ser det ikkje er teke med i referatet.

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…