Tags

  Superbrukere


  Seksjon/skole Etternavn Fornavn Epost
  Fylkesrådmannen
  Utvalgssekreteriatet Holte Ragnhild Ragnhild.Holte@rogfk.no
  Kommunikasjonsavdelingen Haaland Terese terese.haaland@rogfk.no
  HMS-Tjenesten Stavik Siv Heidi Eikemo Siv.Heidi.Stavik@rogfk.no
  Fylkesadvokaten Gloppen Marianne marianne.gloppen@rogfk.no
  Administrasjonsavdelingen
  Personal- og organisasjonsseksjonen Hanasand Siri Siri.Hanasand@rogfk.no
  Rasmussen Nancy Nancy.Skaar.Rasmussen@rogfk.no
  Hopland Bente Bente.Hopland@rogfk.no
  IKT- og organisasjonsseksjonen Våland Eva M Høgsveen Eva.Hoegsveen.Vaaland@rogfk.no
  Økonomiseksjonen Husebø Heidi Heidi.Husebo@rogfk.no
  Bygg- og kontraktsseksjonen Eike Ingunn Ingunn.Eike@rogfk.no
  Regionalplanavdelingen
  Kulturseksjonen Medhus Torill Ø Torill.Medhus@rogfk.no
  Næringsseksjonen Haugen Torhild Iren Torhild.Haugen@rogfk.no
  Regionalplanseksjonen Jastrey John John.Jastrey@rogfk.no
  Samferdselsseksjonen Myrland Wenche Wenche.Myrland@rogfk.no
  Bybanekontoret Tjørholm Helene Larsson Helene.Larsson.Tjorhom@rogfk.no
  Opplæringsavdelingen
  Seksjon for opplæring i skole Leif Inge Skimmeland Leif.Inge.Skimmeland@rogfk.no
  Seksjon for Pedagogisk psykologisk tjeneste Helge Eide helge.eide@ppt.rogfk.no
  Seksjon for inntak og yrkesveiledning Bjarne Grefstad Bjarne.Grefstad@rogfk.no
  Olav.Langeid@rogfk.no
  Seksjon for regional kompetanseutvikling Else-Berit Nøstvold Hansen Else-Berit.Hansen@rogfk.no
  Seksjon for fagopplæring Per Osland Per.Osaland@rogfk.no
  Skolene
  SOTS vgs Harestad Britt Helen Britt.Helen.Harestad@rogfk.no
  Ingebretsen Kent Terje kti@sots.no
  Øksnevad vgs Horpestad Olav Olav.Horpestad@rogfk.no
  Haaland Rune Rune.Haaland@rogfk.no
  Gand vgs Haugen Gudmund. H. Gudmund.Hodne.Haugen@rogfk.no


  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…