Tags

  The Fun Theory

  For å kunne endre adferd på alle medarbeidere slik at vi får en organisasjon som ser nytten av avviksmeldinger og tar i bruk e-håndbøkene skal humor benyttes som virkemiddel.

  Prosjektet har sett på hvordan Volkswagen sin "The Fun Theory" kan endre adferd hos mennesker. Se på http://thefuntheory.com/ for å få inspirasjon.


  The Fun Theory


  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…