Tags

  Andre prosjektdokumenter

  ORGANISASJONSSTRATEGI - KVALITET

  Som en del av mandatet som ble vedtatt 2. januar 2012 er det igangsatt et arbeid med å utarbeide en organisasjonskultur for kvalitetsarbeidet i RFK. Vedlagt ligger Strategi for sikkerhets- og kvaliteskultur i Rogaland fylkeskommune.

  Download file "Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur.pdf"


  REVIDERT PROSJEKTHÅNDBOK

  Møte i styringsgruppen 2. januar 2012 vedtok den reviderte prosjekthåndboken.

  *******

  Innspill til styringsgruppen for å endre målsetning for prosjektet. Saken ble behandlet i styringsgruppen/ledergruppen mandag 5.12.2011. Vedtaket var at prosjektgruppen og styringsgruppen skulle ha et møte om dette over nyttår.

  Download file "Prosjekthåndbok - Dilbert -kvalitetssystem - Versjon 2-0.doc"

  Download file "DILBERT - notat til styringsgruppen - Endre prosjektmål.doc"

  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…