Search all wikis and blogs »

Search results in Dilbert prosjektet

Jeg spiller på lag for å nå felles mål

JEG SPILLER PÅ LAG Det er kjernen i den nye strategien for sikkerhets- og kvalitetskultur i fylkeskommunen. Nå starter jobben me...

Artikler og plakater

Artikler 2013.01 - Jeg spiller på lag for å nå felles mål 2012.12 - Det du leter etter finner du i Qm+ 2012.11 - Elev unngikk såvid...

Det du leter etter finner du i Qm+

SIKKERHET OG KVALITET Ivertfall hvis du leter etter strategier, planer, håndbøker, prosedyrer, skjema og andre dokumenter som e...

Superbrukere

Seksjon/skole Etternavn Fornavn Epost Fylkesrådmannen ...

Elev unngikk såvidt fallende tre

SIKKERHET OG KVALITET I forbindelse med hogst på Øksnevad vgs ble elev nær kvestet av et fallende tre. Nesten-ulykken...

Dilbert prosjektet

Dilbert prosjektet skal innføre et avvikssystem og e-elektroniske håndbøker som skal tas i bruk av alle medarbeidere i RFK. ...

IKKE FERDIG - Møte 1207 - 05.10.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1207 ...

Møte 1206 - 22.08.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1206 ...

Referat Prosjektgruppen

Møte 1207 - 05.10.2012 Møte 1206 - 22.08.2012 Møte 1205 - 16.05.2012 Møte 1204 - 17.04.2012 Møte 1203 - 29.02.2012 Møte ...

Andre prosjektdokumenter

ORGANISASJONSSTRATEGI - KVALITET Som en del av mandatet som ble vedtatt 2. januar 2012 er det igangsatt et arbeid med å utarbeide en organisa...

Plan for lansering av Qm+ i sentraladmin

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: ...

2012-08-27 Planleggingsmøte for Opplæring på Skolene

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1201 ...

Ad-hoc grupper

2012-08-27 Planleggingsmøte for Opplæring på Skolene Plan for lansering av Qm+ i sentraladmin Arbeidsmøte før sommerferien 2012 Møte 2...

QM+ Driftsmøte

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Tilstede: Siv Heidi Eik...

Systemeiermøter - driftsmøter

Driftsmøte

Referat

Styringsgruppen Prosjektgruppen Arbeidsgruppe Innsalg og kommunikasjon Arbeidsgruppe Avvik-Uønsket hendelse Arbeidsgruppe Håndbøk...

Statusrapport 2012.08.09

[Fylkesvapen_1.JPG] Status Til.: Prosjektgru...

Statusrapport

Statusrapport 2012.08.09

Arbeidsmøte før sommerferien 2012

[image] DILBERT-prosjektet Arbeidsmøte ...

Møte 1205 - 16.05.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1205 ...

Møteplaner

Prosjektgruppen VÅR 2012 Tirsdag 03.01.2012 1400-1530 Mandag 16.01.2012 1400-1530 Onsdag 29.02.2012 0830 - 1000 Tirsdag...

Møte Pilotskoler 03.05.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1202 ...

Møte 1204 - 17.04.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1204 ...

Prosjekthåndbok

Vedlagt ligger prosjekthåndbok vedtatt av styringsgruppen 2. januar 2012 [Download file "Prosjekthåndbok - Dilbert -kvalitetssystem - Versjon...

Møte 29.02.2012 - Samhandling mellom dokumentsystemer 

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1202 ...

Møte 1203 - 29.02.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1203 ...

Møte Pilotskoler 05.03.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1201 ...

Møte 1202 - 16.01.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1202 ...

Kursinnhold Superbrukere

Kurs 27. februar 2012 for superbrukere Tekst som har blitt sent til alle deltakerne RFK har behov for å få styrket avviksrapportering ...

Kursplaner

Kursinnhold 27. februar 2012 for Superbrukere

Møte 06.02.2012 - Samhandling mellom dokumentsystemer

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1201 ...

Møte 1201 - 03.01.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1201 ...

Møte 1107 - 02.11.2011

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1107 ...

Møte med Styringsgruppen/ledergruppen 02.01.2012

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: ...

Referat Arbeidsgruppe Avvik-Uønsket hendelse

Møte 1 - 29.09.2011 Møte 2 - 07.11.2011 Møte 3 - 15.11.2011 Møte 4 - 13.12.2011 Møte 5 - Møte 6 - Møte 7 - Møte 8 ...

Møte 11 - 16.12.2011

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1111 ...

Møte 10 - 13.12.2011

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1110 ...

Roller - arbeidsbeskrivelser

Superbruker En superbruker skal være den som har litt mer kompetanse på QM+ systemet og fagområdet uønskede hendelser/avvik og e-håndbok e...

Organisasjon - Roller - Arbeidsbeskrivelse

Superbrukere Roller

Møte 9 - 29.11.2011

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1109 ...

Møte 8 - 16.11.2011

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1108 ...

Seminar i Det Skjeive Tårnet 22. november 2011

Oppsummering [Download file "DILBERT - Program fellessamling 22-11-2011.doc"] [Download file "Deltakerliste Dilbert seminar.pdf"] Trond Ne...

Seminar - Fellessamlinger

Seminar i Det Skjeive Tårnet 22. november 2011

Møte 6 - 19.10.2011

[Fylkesvapen_1.JPG] Referat Møtenr.: 1106 ...

Framdriftsplaner

Dilbert Prosjektet 08.06.2011 Prosjektstart – fase 2 ...

Møte 9

Bytt ut overskriften på dokumentet med "navn på utvalg - Referat møtedato". Eks. "Arbeidsgruppe Avvik - Referat 29.09.2011" [Fylkesvapen_1.J...

Møte 8

Bytt ut overskriften på dokumentet med "navn på utvalg - Referat møtedato". Eks. "Arbeidsgruppe Avvik - Referat 29.09.2011" [Fylkesvapen_1.J...

Møte 7

Bytt ut overskriften på dokumentet med "navn på utvalg - Referat møtedato". Eks. "Arbeidsgruppe Avvik - Referat 29.09.2011" [Fylkesvapen_1.J...

Møte 6

Bytt ut overskriften på dokumentet med "navn på utvalg - Referat møtedato". Eks. "Arbeidsgruppe Avvik - Referat 29.09.2011" [Fylkesvapen_1.J...

Møte 5

Bytt ut overskriften på dokumentet med "navn på utvalg - Referat møtedato". Eks. "Arbeidsgruppe Avvik - Referat 29.09.2011" [Fylkesvapen_1.J...