Blog

Prosjekthåndbok er vedtatt i Styringsgruppen

Prosjektgåndboken ble 5. september 2011 vedtatt i styringsgruppen. Vi kan derfor gå i gang med å konstituere alle arbeidsgruppene og komme i gang med arbeidet.

Bjørn

0 kommentarer

Avviksskjema

Det er viktig at avviksskjema er enkelt slik at medarbeidere kan bruke dette uten å ha tatt høyere utdanning i avviksbehandling! Det hadde vært glimrende hvis det var en link i den nye portalen til et enkelt skjema som brukeren får opp uten å logge seg på. Skjemaet skulle hatt maks disse feltene for å gjøre det enkelt for brukeren:
  • Navn på melder (hvis ikke anonymt)
  • Avdeling/seksjon som avviket gjelder
  • Dato
  • Hva som er skjedd
  • Strakstiltak
  • Forslag til at dette ikke skal skje igjen.
  • Kunne legge inn vedlegg (bilder mm)
Deretter kunne data gått rett inn i et avvikssystem uten at den enkelte medarbeider måtte lære seg et nytt system. Ingen av løsningene som er i finalerunden har et enkelt skjema i dag. Odd Bård sa at dette var noe som vi burde få til, og jeg er helt enig :))
Kan vi få dette fra noen av leverandørene? Er det slik vi vil arbeide?

Noen kommentarer.

0 kommentarer

Dilbert bloggen

Har du noe som du vil blogge om relatert til Dilbert prosjektet, ja da er dette den rette plassen. Jeg håper at vi får en levende blogg der både humoristiske og uhumoristiske (saklige) kommentarer legges inn.

0 kommentarer