Tags

  Dilbert prosjektet

  Dilbert prosjektet skal innføre et avvikssystem og e-elektroniske håndbøker som skal tas i bruk av alle medarbeidere i RFK.

  1. Jeg spiller på lag for å nå felles mål.
  2. Jeg vektlegger det positive når jeg snakker om RFK og mine medarbeidere.
  3. Jeg holder ord, er tydelig og forutsigbar, og opptrer respektfullt.
  4. Jeg gleder meg over andres resultater og sier det til dem.
  5. Jeg gir tilbakemeldinger til medarbeidere på forhold som jeg ikke er fornøyd med.
  6. Jeg tar ansvar for egne arbeidsområder.
  7. Jeg eier de feil som jeg ser og får dem rettet.
  8. Jeg er engasjert og griper muligheter til å forbedre arbeidet.
  9. Jeg møter presis og forberedt, og tar beslutninger.
  10. Jeg planlegger godt, informerer i god tid og leverer avtalt kvalitet hver gang.
  11. Jeg erkjenner at jeg gjør feil, lar andre gjøre feil og tar lærdom av det.
  12. Jeg følger fastsatte arbeidsprosedyrer, og prioriterer alltid sikkerhet.

  Om Dilbert-prosjektet

  Prosjekthåndbok

  Andre prosjektdokumenter

  Møteplaner

  Referat

  Statusrapport


  Artikler  Kursplaner


  Seminar - Fellessamlinger


  Framdriftsplaner


  Organisasjon - Roller - Arbeidsbeskrivelser


  Diverse


  Dokumentmaler med mer

  Hvorfor Dilbert - om navnet på prosjektet

  The Fun Theory

  Kommentarer